Struktura oddziału 2019 - 2023

Prezes: kol. Maciej Zuber

Wiceprezes: kol. Tomasz Wysocki

Skarbnik: kol. Katarzyna Biernat

Sekretarz: kol. Andrzej Ptaszkiewicz

Członkowie Zarządu:

kol. Anna Łapa

kol. Alicja Michalczyk

kol. Piotr Kubańda

Komisja Rewizyjna:

kol. Janusz Kobiela

kol. Piotr Then

kol. Pamela Goliszek Czuba

Sąd Koleżeński:

kol. Anna Pankiewicz

kol. Joanna Mrowiec

kol. Wojciech Łapa

kol. Jerzy Skulimowski

kol. Stanisław Nestrypke

kol. Maciej Węgrzecki

Kolegium Sędziów Konkursowych:

kol. Piotr Kubańda - Przewodniczący

kol. Stanisław Nestrypke

kol. Janusz Kobiela

kol. Tomasz Wysocki

kol. Andrzej Ptaszkiewicz

kol. Piotr Then

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów:

kol. Maciej Zuber - Prezes oddziału SARP

kol. Tomasz Wysocki - Wiceprezes oddziału SARP

Publikował: Tomasz Wysocki